Kereső
Kategóriák
Archívum

KÉPALAPOK

Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.

Kölcsey Ferenc

 

SAJÁT SZERKESZTÉSEM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem is minden századik, de talán csak minden ezredik embernek kedvez annyira a sors meg a szerencse, 
hogy a leginkább neki való pályára juttatja :a társadalom egyedeinek roppant többségével szeszélyes 
játékot űz a véletlen, mely egy darab kenyeret mutat annak, aki éhes; az éhes ember pedig
 nem ér rá sokat gondolkozni, sokat válogatni, várakozni : megy abban az irányban, 
amelyben megélhetését leginkább biztosítva látja.
Ezért van annyi középszerűség a világon.
Bársony István
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Sok-sok olyan embert ismertem, aki tehetségesnek képzelte magát. 
Jómagam is ilyen voltam, de az igazi tehetség az egy teljesen más dolog. 
Nem tudom, honnan származik vagy miből ered, 
de ez az élet egyik nagy rejtélye, amely kiemel az átlagosság posványából.
 Mégis vannak olyanok, akik a tehetségükkel nem kezdenek semmit.
 Ez annyira dühítő! Szóval a lényeg az, hogy ne tékozold el.
Grimm c. film
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 Olcsón senki sem lehet nagy emberré. A lángész könnyekkel öntözi meg alkotá­sait.

 A tehetség: erkölcsi lény, s mint minden élőlénynek, 

en­nek is van betegségekre hajlamos gyermekkora. 
A Társada­lom éppen úgy visszalöki a tökéletlen tehet­séget, 
mint ahogy a Természet elsodorja a gyönge vagy rosszul alkotott teremt­ményeket. 
Aki az emberek fölé akar emelkedni, annak elő kell készülnie a küzdelemre, 
és nem szabad meg­hátrálnia sem­mi nehézség elől. 
A nagy író olyan mártír, aki nem fog meg­halni.
Honoré de Balzac
 


 

A kincset az idő nem őrzi - nem: 
szétrágja, mint a kócjankót a gyermek. 
A kincsek másként élnek, jeltelen:
a lélek belső templomán szögellnek, 
mint ezer pillér, kos-szarv és perem. 
A halhatatlan mű időtelen.
Weöres Sándor
 


A művészet gyakorlója (szolgája) az emberiségnek az a megbízottja, kiküldöttje, akinek az a dolga, hogy mintegy az első vonalban harcolva, kifürkéssze, hogy mi is ez az egész, hírt adjon a létezés titkáról. Médium legyen, és szeizmográf.
Esterházy Péter
 


 

Egy igaz Művész új utakat keres, önmegvalósításra törekszik, és nem törődik azzal, hogy művészetét vajon más is követni tudja, más is megérti. Az ilyen művész elsőrendű minősége az eredetiség.
Jirí Menzel
 


 

Különös (...), hogy milyen örömöt okoz az embernek, ha élénk, fénylő színeket préselhet ki egy palettára, és szétmázolhatja őket egy vásznon! Néha tudja az ember, hogy mit is akar csinálni, és néha nem, de mindig élvezet.
Agatha Christie
 


 

Rajzolni annyi, mint utat törni egy láthatatlan vasfalon át, amely elválasztja azt, amit érzel, attól, amire képes vagy. És hiába ütöd akármilyen erővel a falat, azzal nem érsz semmit. Lassan, türelmesen, reszelővel kell átvágnod magad.
Henri Perruchot
 


A művész több, mint szakember, mindenkire hat, mindenkinek a lényét ismeri, mindenkiért szól, a népért szól, mint egészért.
Lion Feuchtwanger
 


Az utókor általában gátlástalanul tudja kisajátítani az alkotói életműveket, saját hasznára és használatára egy-egy gondolatkört felnagyít, eltúloz, meghamisítva és megcsonkítva ezzel a szellemi egészet, gazdagságot.
Borbély Sándor
 


A művészet mindig a fájdalom kifejezése. 
Talán az egész élet is, minden, amit csinálunk,
 de különösen a művészek élete - ezért van az, 
hogy annyit bántják őket. 
Nemcsak a művészetükben adnak hangot a fájdalomnak, 
hanem az életükben is, 
mások meg nem szívesen szembesülnek azzal,
 hogy az élet csupa kín.
John Lennon

 

Az isteni szikra mindenkiben megjelenhet, ahány ember, annyiféleképpen. Emiatt minden ember lehet művész, és egyetlen ember sem helyettesíthető másikkal, mert mindenki egyedi és megismételhetetlen.
Színia Bodnár Erika
 


 

A valóság se nem szép, se nem csúf, se nem rossz, se nem jó, sőt, értelme sincs semmi, amíg mi művészek értelmet nem adunk neki, ihlettel, látomással, lelkünk teremtő erejével szépséget, igazságot és jóságot nem lehelünk belé.
Ottlik Géza

 

 

Az a művész, aki azt állítja, hogy nem értették meg, szinte mindig rossz művész, akit, sajnálattal mondom, nagyon is megértettek.
Jo Nesbo
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szépség örök, és ezer formája lehet.
 A középkornak ilyen, Egyiptomnak olyan szépségideálja volt.
 A görögök az emberi test teljes harmóniájára törekedtek,
 és Raffaellónak nagyon szép modelljei voltak.
 De éppen úgy lehet igazi műalkotást produkálni olyan modell után is, 
aki rút, akár a bűn.
Bengt Danielsson
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lap tetejére

 

 


 

Véletlen link.

 

 

 

 

 

 

 

 

Névnapi köszöntők

Boldog névnapot!

 

 

 

 

Versek

Váradi W Norbert

Aranyosi Ervin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerelmes versek

 

 


 

 

 

Versek

IP

 

 

 

Ingyen apró

 


Karácsonyi köszöntők

 

 

látotagó van itt.


 
0.333 mp