Kereső
Kategóriák
Archívum

SZERETET-IDÉZETEK

 

 

Kötődés nélkül
a viszonzás igénye
nélkül szeretni
életadóan miként
a Nap - ez a szabadság.
Pálos Rozita
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. 
Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló. 
Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. 
A szeretet mélyebben van. 
Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, 
társadalmi elvárásnál mélyebben. 
A szeretet nem kötelesség, nem feladat. 
Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel 
előidézhető állapot. 
A szeretet: a szabadság jegyében áll.
Müller Péter
 
 

 

 

A szeretet olyan, mint a fal, ott áll mindig, és ha kell, nekitámaszkodhatok. 
Nem kérdezi, miért, csak segít, ha kell, meghallgat, 
figyel rám, mellette pont olyan lehetek, amilyen éppen vagyok, 
érzem, nem vagyok egyedül, mert ott van mellettem feltétel nélkül.
P. Szabó Mária

 

 

 

 

A szerelmesnek meg kell tanulnia tudatosan szeretni; el kell határoznia, hogy megtanul szeretni; akarnia kell, hogy szeressen. Nem történik magától a szeretet, nem pottyan az ember ölébe. A szeretet - művészet. Gyakorolni kell, rá kell bíznunk magunkat. A szeretet - elhatározás. "Szeretni akarok, még akkor is, ha pillanatnyilag nem is hoz semmi megfoghatót." A szeretetnek konkréttá, sajátossá kell válnia, laknia kell valahol. Különben túl légies, elvont és metafizikai lesz. Ez a veszély fenyegeti azt, aki cölibátusban él. Az ember szereti az emberiséget, de konkrétan senkit sem szeret. A meredekebb út a házasság útja. Amikor beléptünk a rendbe, azt mondták nekünk, hogy mi a nehezebb úton járunk; de ma már nem hiszem ezt. A meredekebb út a házasságnak, a hűségnek, az otthonmaradásnak az útja. Richard Rohr

 

 

"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Biblia

 

 
 
Ahol szeretet van, ott nincs szükség szavakra. 
Ennyi. Az halhatatlan. És elegendő.
Diana Gabaldon
 
 
Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után! 
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, 
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű! 
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn! 
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn! 
Becéző szeretet övezze fürtjeit -
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!
Pósa Lajos
 
 
 
Egy napon észrevettük, hogy hiányzik egy szó.
 Senki sem rabolta el tőlünk, nem is felejtettük el.
 Egyszerűen csak nem volt többé.
 
 Michael Ende

 

 

Teremts egyre több és több megértést. 
Ezt szalasztják el a szerelmesek: van elég szeretetük, 
de megértésük nincs, egyáltalán nincs. 
Ezért a meg nem értés szikláin meghal a szeretetük. 
A szeretet nem tud megértés nélkül élni. 
Egyedül a szeretet nagyon bolond; 
megértéssel a szeretet sokáig élhet 
csodálatos életet - sok megosztott örömmel,
sok megosztott, csodálatos pillanattal, 
nagyszerű költői élménnyel.
Osho

 

 

 

Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, 
azért van, hogy te megmutathasd: 
mennyi szeretet van benned. 
 
 
 
 
Isten a szeretet; a belső én legelőször a szeretet
formájában manifesztálódhat, 
mégpedig abban a szeretetben, 
amely nem ismeri az előítéleteket és a diszkriminációt.
Riekje Boswijk-Hummel
 
 
 
 
Amit szeretünk, az szomorúságot, 
fájdalmat, szenvedést, bánatot,
 gyötrelmet okoz azáltal, hogy szeretjük.
Buddha
 
 
 
 
Egészíts ki, mint régen. 
Azelőtt, amikor én aludtam, 
te ébren voltál, amikor én sírtam, 
te nevettél. Segíts nekem most is. 
Emlékezz arra, amit elfelejtettem, 
s felejtsd el azt, amire emlékszem. 
Én is segítek majd neked. 
Bennem is van érték.
Kosztolányi Dezső
 
 
Azokban a pillanatokban, amikor minden hasztalan, 
szeretni akkor is tudunk, anélkül, hogy viszonzást, 
változást, köszönetet várnánk.
Paulo Coelho
 
 
 
 
Te azért keresed Istent, mert a szeretet hiányzik. 
Isten nem más, mint egy pótlék, hiányzó szereteted pótléka.
Nem vagy boldog, nem vagy békés, 
nem úszol mámorban - ezért keresed Istent. 
Egyébként miért foglalkoznál vele? 
Akkor senkit nem érdekelne Isten. 
Ha életed egy tánc, akkor már elérted Istent. 
A szeretetteljes szív tele van Istennel.
Akkor nem kell keresned, nem kell imádkoznod, 
nem kell semmilyen templomba járnod, nincs szükséged papra.
Osho
 

A szeretet, amely pusztán a ragaszkodás szenvedélyén alapul, 

gyorsan változik, múlékony. A szeretet tárgyának legkisebb változása, 
mint mondjuk, egy apró viselkedésbeli változás, 
azonnal átalakíthatja két ember viszonyát.
Ez azért van, mert ezek az érzelmek felületesek, 
vagyis a felülethez kötődőek. Vegyük példának a házasságot. 
A házasok gyakran néhány hét, hónap vagy év után egymás ellenségeivé lesznek, 
és persze elválnak. Pedig amikor összeházasodtak, 
nagyon szerelmesek voltak - senki sem házasodik gyűlöletből -, 
rövid idő elteltével mégis minden megváltozott.
Tendzin Gjaco
 
 
 
 
 
Az Atya nélküli világ kemény, hideg és megfáradt. 
Jézus azonban eljött, hogy elmondja, feltétel nélkül szerető 
Atyánk van. Nem szükséges entellektüellnek lennünk ahhoz, hogy ezt felfogjuk. 
Nem kell német teológusnak lennünk ahhoz, hogy ezt magyarázzuk. 
Olyan örömhír ez, amely a világon minden embernek szól. 
Olyan Evangélium ez, amely annyira egyszerű és pőre, hogy félünk prédikálni. 
Feltételezem, attól félünk, hogy nem tűnünk majd különösképpen szellemdúsnak a hirdetése közben.
S mégis ez az egyetlen dolog, amiért az ember él, s amiért érdemes meghalni: szeretetre teremtettünk, 
és soha, sehol nem fogjuk máshol megtalálni magunkat, mint Isten szeretetében.
Richard Rohr
 
 
 
 
 
 
Az örök lélek szempontjából nincs olyan, hogy késő. 
Mert a lélek számára nincs Idő. 
A megcselekvés a lényeg, mert ez a földi élet oka. 
Más dimenziókban nincs lehetőség erre a sok csodára, 
amit emberként megélhetünk, átadhatunk. 
Csak a fizikai törvények rendjében tudjuk megcselekedni 
a globális lélek egyetlen feladatát, az elfogadást, a szeretetet. 
Mert a szeretet nem fogalom, nem érzés, hanem cselekvés.
Berente Ági
 
 
 
 
 
Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr; nincs kór, 
amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít; nincs ajtó, 
amelyet elegendő szeretet ki nem nyit; nincs szakadék, 
amelyet elegendő szeretet át nem hidal; nincs fal, 
melyet elegendő szeretet földre nem rombol; nincs bűn, 
amelyet elegendő szeretet meg nem vált... 
Nem számít, milyen mély a baj gyökere, 
milyen reménytelen a kilátás, milyen kusza a szövevény, 
milyen nagy a hiba. A szeretet kiteljesedése mindet megoldja. 
Bár eléggé tudnátok szeretni, 
nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön.
Emmet Fox
 
 
 
 
A szívedet nem tudod kinyitni. Ugyanis nyitva van. 
Épp csak bezáródik hébe-hóba. 
Ne a lakattal foglalkozz, mert afölött nincs hatalmad, 
hanem azt vedd észre, amikor a zár magától kipattan, 
és a kapu kitárul.
A. J. Christian
 
 
 
 
 
A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó.
A szeretet úgy árad, mint a napfény:
csöndesen és állandóan – egyedül a maga csodatévő hevétől.
Hekler Antal
 
 
 
 
Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta,
a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, 
és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, 
de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, 
ami Szeretet.
Fekete István
 

 

A szeretetnek melege van a természet hidegében, 
világossága van az élet sötétségeiben, 
és a szeretetnek ajkai vannak, 
amik mosolyognak velünk az örömben, 
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.
Gárdonyi Géza
 
 

lap tetejére

 

 

Véletlen link.

 

 

 

 

 

 

 

 

Névnapi köszöntők

Boldog névnapot!

 

 

 

 

Versek

Váradi W Norbert

Aranyosi Ervin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerelmes versek

 

 


 

 

 

Versek

IP

 

 

 

Ingyen apró

 


Karácsonyi köszöntők

 

 

látotagó van itt.


 
0.007 mp